پِیک زمین!

پویش محیط زیستی بانک ایران زمین در آستانه گذار از سال ۱۳۹۹ به سال جدید ، برای حمایت و حفاظت از جنگل‌ها و محیط زیست کشور برآنیم تا در پویشی، همراه با هم دین خود را به زمین ادا کنیم و با آگاهی بیشتری مراقب طبیعت ایران باشیم. این آگاهی می‌تواند از جنس خاطره، داستان و یا یک آرزوی شادباش باشد که همه ما با خواندن آن دلیلی و راهی برای مراقبت از زمین پیدا کنیم. در انتهای این کمپین علاوه بر اهدای جوایزی به بهترین پست‌ها، به ازای هر پست درختی در نقطه‌ای از خاک ایران زمین کاشته خواهد شد.

برای زندگی همین یک زمین را داریم.
بانک ایران زمین از سال ۱۳۹۴ با پیام برای زندگی همین یک زمین را داریم مسئولیت اجتماعی شرکتی خود را حوزه محیط زیست قرار داده است. این دغدغه منجر به راه اندازی پویشی با نام بلوط ایران زمین در راستای آگاهی بخشی نسبت به از بین رفتن جنگلهای بلوط زاگرس در سال ۱۳۹۷ شد. اکنون نیز برآنیم در کنار هم دین خود را به محیط زیست کشور ادا کنیم.

تا این لحظه ۳۳ درخت کاشته شده

همراه پِیک زمین شو و جایزه ببر!

بنویس تا کاشته شود. از ۱۹ اسفند تا ۱۳ فروردین داستان، خاطره و یا آرزوی خود را برای زمین بنویس. یادت باشه که به ازای هر پست که با تگ «پیک زمین» بنویسید، درختی کاشته خواهد شد و به بهترین پست‌ها جایزه داده خواهد شد!

برای داوری و اهدای جوایز، معیار موارد زیر است:
۱. گذاشتن تگ «پیک زمین» ۲. انتخاب عنوان مناسب و مرتبط ۲. داشتن نگارش صحیح و جذاب ۳. داشتن خلاقیت در طرح موضوع ۴. استفاده از تصاویر مناسب ۵. افزودن نسخه صوتی پست
نفر اول
۸ میلیون تومان
نفر دوم
۵ میلیون تومان
نفر سوم
۳ میلیون تومان
نفر چهارم تا دهم
هر نفر ۵۰۰ هزار تومان

برای زندگی همین یک زمین را داریم!